Luboš Zajíc – kandidát na prezidenta SONS
Jan Šnyrych – kandidát na viceprezidenta SONS
Luboš Zajíc – kandidát na prezidenta SONS
Jan Šnyrych – kandidát na viceprezidenta SONS

Chceme, aby Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých byla:

  • Místem, kde se zrakově postižení rádi setkávají při volnočasových aktivitách i vzdělávání.
  • Poskytovatelem kvalitních a moderních služeb nevidomým a slabozrakým.
  • Silným obhájcem zájmů osob se zrakovým postižením a propagátorem této problematiky vůči státu i veřejnosti.
  • Konstruktivním partnerem vůči TyfloCentrům, Tyfloservisu, ale též ostatním organizacím pro zrakově i jinak zdravotně postižené.

Proto jsme se rozhodli ucházet se o funkce prezidenta a viceprezidenta Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.Jaké jsou vaše Náměty k činnosti SONS?

3. 12. 2019

Jedním z důležitých bodů našich kandidátských programu je komunikace, Proto bychom se na Vás rádi obrátili s prosbou o vyplnění kraťoučkého dotazníku. Jeho vyplněním nám můžete pomoci obohatit naše programy a v případě našeho zvolení i ovlivnit budoucí směřování SONS.

Formulář dotazníku najdete zde: Dotazník: Náměty k činnosti SONS

Děkujeme za vyplnění dotazníku a za to, že Vám budoucnost SONS není lhostejná. Slibujeme, že se Vašimi odpověďmi budeme pečlivě zabývat a věříme, že pro nás budou inspirací.