Poradní orgán veřejného ochránce práv

Dnes 8. září 2020 jsem absolvoval první zasedání poradního orgánu veřejného ochránce práv pro oblast ochrany práv osob se zdravotním postižením. Jde o druhý poradní orgán ombudsmana tohoto druhu, do prvního, který vznikal v roce 2018, se SONS nepodařilo svého nominanta prosadit, díky následným jednáním s tehdejší ombudsmankou Annou Šabatovou a dalším kontaktům s pracovníky Úřadu veřejného ochránce práv se to tentokrát podařilo.

Řízením nynějšího poradního orgánu byla současným ombudsmanem Stanislavem Křečkem pověřena jeho zástupkyně Monika Šimůnková.

Poradní orgán je sestaven z devatenácti osob. Při výběru osobností se tentokrát paní Šimůnková dle jejích slov snažila o to, aby byly zastoupeny hlavní druhy zdravotních postižení, bylo-li to možné, dokonce dvěma osobnostmi. Vztáhnu-li toto tvrzení tedy ke zrakovému postižení, je možné výsledek tohoto postupu vidět v tom, že členem poradního orgánu je i pan Jiří Černý, též osoba s těžkým zrakovým postižením, který se účastnil práce i předešlého tělesa.

Na tomto prvním zasedání jsme z rukou zástupkyně ombudsmana převzali své jmenovací dekrety, schválili jednací řád poradního orgánu, vyslechli si stručnou rekapitulaci dosavadní činnosti předchozího poradního orgánu, jakož i celého odboru zabývajícího se právy osob se zdravotním postižením, ale také naplánovali, čím se bude zabývat následující zasedání, které by mělo proběhnout na konci listopadu; ze tří až čtyř témat nakonec zvítězila dvě: děti se zdravotním postižením, jejich problémy včetně vzdělávání a zaměstnanost zdravotně postižených. Téma přístupnosti, jehož projednání hned na příští schůzce jsem zastával, bylo odsunuto na další zasedání, což rozhodně nevadí. Půjde o téma velice důležité nejméně po celý příští rok, spíše déle, vzhledem k nutnosti implementace evropské směrnice o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb do české legislativy.

Věřím, že získání místa v poradním orgánu veřejného ochránce práv je pro SONS další možností, jak prosazovat své připomínky k legislativě a jak monitorovat a ovlivňovat provádění mezinárodní úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Návrh zákona o některých právech osob, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem

O návrhu tohoto zákona jsem naši komunitu informoval, zároveň jsem odkazoval na stanovisko, které v této věci SONS vydala. Poté proběhlo v červenci jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kterého se zúčastnila paní ministryně, poslanci navrhovatelé a více než desítka cvičitelských subjektů. SONS na této schůzce se mnou zastupovala Lenka Kreidlová, vedoucí našeho Střediska výcviku vodicích psů. Schůzku velmi rychle ovládlo jediné téma, kterým se stala do zákona navržená podmínka, aby subjekt, jehož psi budou považováni za psy se speciálním výcvikem podle tohoto zákona, musel být členem mezinárodní organizace, a to buď International Guide Dog Federation, nebo Assistance Dogs International. To se některým zejména menším subjektům nelíbilo a tuto svoji výtku dávaly hlasitě najevo. Výsledkem schůzky byl závěr, že bude svolána další schůzka (nyní již víme, že proběhne 18. září), na níž budou probrány další eventuální připomínky a snad uzavřen popsaný rozpor. SONS zastává jasný názor, že podmínka členství je v tuto chvíli jedinou alespoň určitou zárukou toho, aby prakticky a úplně nevidomým uživatelům byli předáváni kvalitně vycvičení psi a aby kromě výcviku cvičitelský subjekt před i po předání psa nadále spolupracoval i se zájemcem, resp. později držitelem psa, aby vodicí pes mohl dobře plnit svoji funkci. Jakkoliv by bylo správné a žádoucí, aby tuto garanci poskytoval „domácí“ český systém, jsme na míle daleko od vytvoření takového systému a tato podmínka v zákoně být stanovena má. V tomto pohledu se ostatně shodují tři podstatné české subjekty cvičící převážně vodicí psy.

Příprava podkladů pro jednání VVZP

Členem Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením se v loňském roce stal současný prezident SONS, pan Václav POlášek. Zasedání VVZP, které bylo z covidových důvodů odkládáno, se snad již uskuteční 17. září. Bude se věnovat mnoha důležitým bodům a pan prezident mě požádal, abych mu k záležitostem navrženým k projednání připravil podklady. To jsem samozřejmě rád učinil a věřím, že o výsledcích jednání budeme panem POláškem informováni.

Vážené dámy a pánové, přibližně takto si představuji realizaci jednoho ze svých programových bodů, který jsem si vytyčil, pokud bych byl zvolen prezidentem SONS ČR, z. s., tedy pravidelně (v měsíční periodicitě) informovat o tom, co jsem v posledním měsíci ve své funkci činil, o čem jsem uvažoval, co považuji za podstatné. Předem děkuji všem delegátům, kteří by se rozhodli mě svým hlasem v tomto, ale pochopitelně zejména v mnoha dalších plánech a záměrech, podpořit.

 

Luboš Zajíc